Wednesday, May 20, 2009

Baiste Modhach - Cé a Chreidfeadh?

D'fhiafraigh cara díom an tseachtain seo caite an mbeinn sásta 'bheith im' athair baiste dá iníon, ceist a chuir iontas agus áthas orm. Onóir mhór atá i gceist bheifeá ag smaoineamh agus freagracht mhór sa chreideamh Caitliceach ach níl an creideamh coitianta seo ag mo chara. Nigéireach atá ann, agus Modhach. Dá bhrí sin, agus don chéad uair ariamh, sheas mé taobh istigh de séipéal de chuid creidimh eile agus ar feadh dhá uaire shuimiúla bhlais mé de mhíreanna dá gcultúr.

Chaith an tréadaí culaith liath neamh-fhaisenata lá an bhaiste, ach d'fheil sí le cuma neamh-ghlórach an tséipéil. Bhí coinne againn leis, mise agus Bean Na Guí Aniar, agus tuismitheoirí an chailín bhig a bhí le baisteadh, ceathrú uaire roimh an searmanas, sa chaoi go mbeadh ár ndualgais cleachtaithe agus ar bharr na teanga againn. Fear meánaosta a bhí ann agus duine deas lách 'an fhírinne a rá. Shocraigh mé nach raibh tada cearr leis nuair a chuir sé a bhean in aithne dúinn agus ise déarfainn fiche bliain níos óige ná é. Roimh dheireadh na maidine bheadh seisiún Scoil Dhómhnaigh aici le páistí phobal Dé, agus muide, mar dhaoine fásta, ag plé véarsaí ó Ghníomhartha na nAspal go breá oscailte.

Cé hiad na trí fírinní a léigh Raphael sna véarsaí sin(go raibh maith agat a Raphael)? Nach cuimhin libh iad? An ceart agat! Agus an dara ceann...? Nach raibh sibh ag éisteacht(miongháire uaidh)?

Tá sean-aithne agam ar fhoirm an Aifrinn agus d'fhéadfainn buille fé thuairim a thabhairt ar a mheánfhaid i séipéal úr 'théis glór an tsagairt a chluinstean i dtosach agus a iompar ar an áltóir a fheiceáil. Ní mar an gcéanna a bhí sé i séipéal na Modhach. Thosaigh an searmanas nuair a sheas beirt bhan mhóra amach as an slua agus lean orthu ag canadh salm, ocht gcinn díobh, ag luascadh leo i dteannta leis an tréadaí agus muidne uilig inár seasamh ar feadh fiche nóiméad ar a laghad. "Maidin fhada 'tá i ndán dúinn" a déarfá dá mbeifeá in ann mo ghnúis a léamh, ach ar chaoi éigin thaithin a gcuid amhrán liom nó an chaoi a bhain siad sult as iad a chasadh. Bhí mé breá réchúiseach faoin am a ghlac mé an leabhairín agus léigh amach sliocht réamh-chleachtaithe ar an áltóir ach i ndáiríre níorbh áltóir í in aon chor ach seastán simplí. Bhí chuile rud simplí san áit seo agus b'shin mar a thaithin sé leo, cheapfainn.

Chuir fear na culaithe léithe an-bhéim ar an mBíobla i rith an tsearmanais. An lá seo bhí cuairt Pheadair ar Chornelius á phlé aige agus againn.

Níorbh rud coitianta 'bhfuil 'fhios agaibh, na laetha sin, do Ghiúdach mar Naomh Peadar, cuairt a thabhairt ar leithéidí Cornelius, nárbh Ghiúdach é... ach bhí grá ag Cornelius do Dhia, a Thiarna, agus chrom sé síos roimh Pheadar nuair a chonaic sé é..

Is cuimhin liom Scoil Dhómhnaigh á lua ar Little House On The Prairie nuair a bhíos á leanacht cúig bhliana fhichead ó shin. N'fheadair an raibh an neamh-shuim chéanna ag na páistí óga inti agus a bhí ag Albert Ingalls agus a chairde fadó? Dá mbeadh sé sa scoil s'againne bheadh cupán tae ann dó ag deireadh an ranga. Nach deas an rud é, cupán tae a ól sa séipéal? Táim a rá leat go raibh sé tuilte againn.

Chuala mé tráchtadh faoin "dream eile" nuair a bhíos ag fás aníos agus bhíos go minic ag smaoineamh ar leagan amach "an tSeirbhís" mar a thugtaí uirthi, iompar an tsagairt, bolladh an tséipéal agus araile. An gcreidfeá nár leag mé cos laistigh de séipéal dá gcuid ó shin go dtí seo? Bhí roinnt de mo cheisteanna freagraithe faoi dheireadh.

Ag siúl amach an doras againn, bhí an clann uilig ar bís, iad fíor-shásta le himeachtaí na maidine. Bhí an cailín óg ag breathnú thartimpeall uirthi go nósmhar agus a deartháir óg sona sásta léi agus leis féin. Seans maith go raibh sé ag smaoineamh ar an gCaisleán Preabach sa chúl-gháirdín. Bhí mise ag smaoineamh ar Chornelius, na trí fírinní agus an gculaith liath ag luascadh leis an gceol.

Tuesday, May 5, 2009

Gan Phian, Gan Dul-Chun-Cinn

Goidé a bheadh mealltach faoi ionad traenála le bolladh gránna, é dorcha go leor, tais, neamh-ordaithe agus gan tada as na ceathanna go minic ach uisce fuar? Sa mhullach ar sin ba mhinic a bheadh stáisiún raidió dochreidthe dona ar siúl ann in ard a ghlór. An rachfá ann lá breá samhraidh nó trí nó ceithre uaire sa tseachtain ar feadh uair go leith? 'Séard atá á chur síos agam, agus ní hé an gnáth-rogha dóibh siúd uilig a mbíonn fonn orthu a gcuid aclaíochta a fheabhsú, an áit is ansa do dhaoine(fir den chuid is mó ach feictear mná ann go minic freisin) a bhfuil suim ar leith acu i bhfochúltúr sách aisteach, b'fhéidir, a tháining borradh ceart air sna seachtóidí 'théis teacht amach an scannáin "Pumping Iron" agus a mhaireann go dtí an ré nua-aimsire chomh maith. Tá roinnt freagraí ag laoch an scéil fhaisnéise céanna, Arnold Schwarzenegger, ar chuid dena ceisteanna thuas.

Sna hagallaimh le hArnie sa scannán, is léir go bhfuil dúil neamhghnáth aige ina spórt, mar atá, matáin an choirp a neartú go hard-chaighdeán, i gcomhréir le céile, agus an comórtas domhanda "Mr Universe" a bhuachaint. D'éirigh leis an gradam sin a thabhairt leis seacht n-uaire as a chéile sna seachtoidí. Éiríonn leis a chuid éachtaí agus iarrachtaí chun an caighdeán seo a shroichint a chur ar chomh-chéim leis na hullmhúcháin agus íobairtaí a bheadh riachtanach i spórtanna níos coitiantaí in aigne an lucht féachanna. Ina theannta sin tugann sé léargas ar na dea-thorthaí sealdach agus fad-théarmach atá le fáil ó 'bheith 'ag obair' ar an gcorp. I gcaitheamh seisiúin chrua agus ina dhiaidh freisin araíonn na matáin níos daingne agus ní ba láidre, rud a chuireann fonn ar dhuine dul-chun-cinn níos mó a dhéanamh an chéad lá eile, aineoinn na péine, agus an dea-aireachtáil a mhéadú. Cuireann Arnie é i gcomparáid le buaic ghnéasach, ach ní rachainn féin chomh fada leis an méid sin.

Nuair a bhí sé(mé) ina stócach óg rinne An Ghuí Aniar corr-iarracht peil a imirt ar pháirceanna éagsúla i gcondae Ros Comáin. Is cuimhin liom an lá a léim mé suas go dóchasach, mí-aclaíoch ag iarraidh greim a fháil ar an liathróid agus thit go trom chun tallún gan í nó tada agam sa deireadh ach glúin mhillte. B'éigean dom dul faoin scian i dtús báire agus i ndiaidh sin chuile mhatán timpeall na glúine a neartú thar tréimhse ama. B'shin an chéad uair a bhlais mé den chultúr a théann i bhfeidhm chomh tréan ar an-chuid fear óg na laetha seo.

Bhí an t-ádh orm i ndáiríre gur roghnaigh mé an áit cheart. Am in aisce amach is amach a bheadh sé 'dhul isteach sna háiteanna glana, snasta, le maisíní meáchan gleoite glan, 'ach aon duine ann, idir fhir is mhná, gléasta go néata le lipéadaí mór le rá le feiceáil. Neart Nikeys ach beagán Pikeys. Duine anseo is ansiúd ag cur allais agus an chuid eile acu á thógáil go bog. San áit cheart, áfach, chomh maith le droch-cheol agus go leor tatúnna, chloisfeá iad ag béiceáil leis an bpian, meáchain throma ag preabadh ón urlár agus bolladh bréan allais. "Gold's Gym" i mbaile Venice, California a roghnaigh Schwarzenegger an tráth úd agus b'ann a chur sé a chuid allais agus a d'fhulaing sé an phian a thaithin chomh mór leis. Más rath atá uait, seachain an áit ghlan agus cuardaigh an áit allasach.

Ach ní ndearna Arnie aon tagairt do phróitéin bhreiseDark MatterMuscle Fuel. Tá an stuif seo á shlogadh siar sna seomraí feistis sna háiteanna céanna. Ar m'anam nach bhfuil 'fhios agam an bhfuil sé ciallmhar na táirgí seo a úsáid ach geallaimse go bhfuil fáil gan stró ar a leithéid ar an idirlíon, i siopaí sláinte agus eile. Ní hionann iad seo afách agus na hanabolic steroids, a bhfuil fáil gan stró orthu ar an iliomad suíomhanna idirlín freisin. Ba chóir d'aon fhear atá ar intinn aige na leads seo a ghlacadh an focal gynecomastia a thuiscint, mar atá, fás cíoch ar chorp fir, a eascraíonn ó mhí-úsáid na ndrugaí seo. Tá an oiread sin hormóin fhireann iontu, go ngineann an corp hormóin bhaineann chun an corás a chur i gceart arís agus, ar ndóigh, nuair atá hormóin bhaineann ann, is minic a bhíonn cíocha ann. Ní dóigh liom go bhfágfainn an teach ar maidin dá dtárlódh a leithéid.

Tá ómós agam ar na hiarrachtaí a chuireann daoine áirithe isteach sa spórt seo agus tuigim go bhfuil féin-smacht dochreidthe de dhíth chun ard-chaighdeán a bhaint amach; creidim freisin go bhfuil tairbhe mór le baint as, go mór mhór dúinne a chaitheann an lá fada isteach in oifig nó suite sa charr. Ach bhí an ceart ag Will Ferral, sa scannán Anchor Man, magadh faoi ghnéithe áirithe den chultúr. Tá sé feicthe againn go léir, fear ollmhór láidir lena ghéaga ag briseadh trína léine, atá d'aonghnó ró-bheag dó, agus a ucht brúite amach roimhe mar rabhadh do chách. Cosúil le Ferral, b'éasca é a shamhlú ag pógadh a chuid "gunnaí" sa scáthán sul ar tháinig sé amach. Tá Anchor Man nó dhó i ngach aon áit ina ardaítear meáchain agus ní bheadh sé mar an gcéanna murach iad.

Don té atá ciallmhar agus oillte i gceart tá sult agus sásamh as 'bheith ag pumpáil iarainn. Ní gá dul thar fóir leis an bhfearúlacht, más fear thú, agus nuair a cheapann tú go bhfuil éacht nua ardaithe sroichthe agat cuimhin go bhfuil cailín amuigh ansin, i halla allasach éigin, í ag tosnú a seisiún féin, agus ag téamh suas ar an meáchan céanna.